Projekt unijny

Dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2 bony na innowacje dla MŚP programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Firma podpisała umowę z PARP na dofinansowanie projektu

ZINTEGROWANY ZROBOTYZOWANY CYFROWY SYSTEM WSPOMAGANIA PRAC RENOWACYJNYCH OBIEKTÓW DREWNIANYCH O WYSOKIM ZNACZENIU KULTUROWYM